Trang chủ » Thơ

CƠN MƯA MÙNG MỘT THÁNG NGÂU

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 1 tháng 8 năm 2021 9:44 AM

Bài thơ tôi viết 1-8-2008, ngày mà tỉnh Hà Tây đã biến khỏi đơn vị hành chính Việt Nam. Hôm nay kỉ 
niệm 13 năm xứ Đoài đi xa, xin đưa lại bài thơ này.


Mồng Một tháng Ngâu năm Mậu Tý (2008)
Hà Nội mình ôm trọn Hà Tây
Mưa như trút nước, như oà khóc
Không biết là vui hay buồn đây ?
Hay là mưa rửa nhơ bẩn cũ
Để về chung chạ được tinh khôi
Của nả chia rồi ta kiếm mới
Bây giờ cùng kiếm để cùng xơi !
Duyên nợ ép rồi thôi cứ vậy
Nếu mà không hợp ta chia tay
Tháng Ngâu mồng Một cơn mưa ấy
Điềm Trời hay dở có ai hay...?!
(tức cảnh lúc cơn mưa 5 giờ mồng Một tháng Ngâu, 1-8-2008)