Trang chủ » Thơ

NỠ LÒNG NÀO XA DÂN

Trần Nhương
Thứ tư ngày 1 tháng 5 năm 2019 8:24 AM

Bố mẹ tôi mất

Cháu con hỏa táng rồi an vị Nghĩa trang Thiên Đức

Gần trăm triệu cho vuông đất 4 mét vuông

Thế là vong linh ông bà thanh thản…

Hà Nội bỏ tiền thuế của dân 1400 tỷ

Xây nghĩa trang cho cán bộ cấp cao

Mỗ vị hơn 30 mét vuông như một mảnh vườn

Con cháu không mất đồng nào

Tiền dân lo hết

(Rất lạ là không vị nào hỏa táng)

Cán bộ cấp cao ư ?

Chưa chắc vì tài năng đức độ

Có vị vừa cấp cao đã vào nhà đá

Lịch sử, lòng dân sàng lọc vàng thau

Khi sống không biết làm cho dân những gì

Dân nuôi đủ đầy từng li từng tí

Khi chết vẫn xa dân

Lãnh đạo nằm cùng lãnh đạo

Nợ công đang tăng chống mặt

Nỡ lòng nào thưa các vị “con dân” !

Tức cảnh ngày 3-2-2018