Trang chủ » Cùng vui

CÂU NÓI KHÔNG CHỈ CHO MỘT NGƯỜI

Trương Tuần
Thứ tư ngày 28 tháng 11 năm 2018 6:19 AMNão bé tham vọng thì to
Ngu lâu, bảo thủ khổ cho bao người
Những ai u mê ấy ơi
Mau mau tỉnh ngộ đổi đời nước non