Trang chủ » Cùng vui

DIỆU KẾ ! DIỆU KẾ !

Tương Tuần
Thứ ba ngày 8 tháng 1 năm 2019 10:08 PM- Cụ iu ơi, đầu năm có gì mới không ?
- Cũ như cũ. Cụ có đọc tin "Hai năm thc hin tinh gin biên chế đã… tăng thêm 96.000 người và chi thường xuyên tăng 16,25% (báo SGGP) không ?
- Tôi nhớ hồi đang là lính trong Thành, anh em truyền nhau câu này "Giàm biên chế, tăng ghế nhà ăn". Ở ta cái gì cũng ngược lại cụ ạ.
- Thế cụ có sáng kiến gì giảm biên chế hiệu quả không? Đầy tớ lắm thế này còng lưng ông chủ.
- Dễ ợt, cho tôi làm có mà xong béng.
- Cụ làm cách gì ?
- Tôi sẽ chống tham nhũng triệt để các ngành, từ cấp phường trở lên là giảm cơ man nào biên chế.
- Cụ mần thế lấy ai làm việc.
- Lấy ông chủ ra làm đầy tớ thì chuẩn chỉ.
- Sáng kiến của cụ hay, diệu kế. Đề nghị cụ đi đăng kí bản quyền sở hữu trí tuệ.
- Thôi cụ ơi, là tôi nói với cụ thôi, chứ ai nghe mình.
- Ô thế ra họ không nghe hả cụ ?
- Thì VƯỠN....