Trang chủ » Cùng vui

HƯ ĐỐN TOÀN TẬP

Trương Tuần
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018 11:00 AM


Ôi cụ, sao sắc diện phờ phạc, nhầu nhĩ thế kia ?
- Đêm qua mất ngủ, đau lắm cụ ơi.
- Đau bao tử hay tiền liệt tuyến ?
- Đau cơ thể mình còn đỡ, đau đời cụ ạ !
- Đau đời ?
- Đau lắm dân nuôi từ bữa ăn, tấm áo, đồng lương, cho ăn cho học, cho vị trí làm quan nên người mà hư đốn phản phúc.
- Cụ nói ai vậy ?
- Thì đấy, một số vị thứ bộ trưởng, tướng lĩnh, chủ tịch ủy ban nhân dân...và còn hơn thế nữa..
- Chứng tỏ học hành tu dưỡng như nước đổ đầu vịt. Các vị này chém gió dạy dỗ nhân dân, quát nạt, vênh váo khiếp lắm cụ ạ
- Hư hỏng toàn tập, dân nuôi báo cô cụ nhỉ ?
- Thì VƯỠN...