Trang chủ » Cùng vui

TỤC NGỮ MỚI

trương Tuần
Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2018 9:36 AM


- Cụ ơi, đêm qua tôi nghĩ được mấy câu tục ngữ mới.
- Xin cụ cho đệ nghe xem.
- Câu thứ nhất: GIẦU VÌ ĂN ĐẤT, NHẬP THẤT VÌ ÔNG ĐỊA.
- Hay quá, đúng cái tình trạng hôm nay. Còn câu nào không cụ.
- Câu thứ hai: CÓ TIỀN THÀNH NGƯỜI HIỀN TRONG SẠCH.
- Rất đúng đấy cụ ạ.
- Câu thứ ba: NÉN BẠC ĐÂM TOẠC HỆ THỐNG.
- Ô hay thật, câu này khát quát thì hiện tại.
-Câu thứ tư: TƯỚNG TÀI BẢO KÊ GÊM BÀI THÀNH TƯỚNG ĐI ỈA. Câu thứ năm: NHIỀU CHỖ XẤU XA, KHÔNG PHẢI DO TA MÀ DO BỌN ĐỊCH.
- Tuyền hay là hay.
- Câu thứ sáu: CẤP DƯỚI CÓ TIỀN, CẤP TRÊN THÀNH CẤP DƯỚI. Câu thứ bảy: VÌ AI MÀ SAI BE BÉT, CHỈ HAY NÓI PHÉT CÒN HÉT RA LỬA...
- Sao cụ tài nghĩ lắm câu hay thế. Cụ xứng đáng kết nạp vào Hội văn chương nước nhà.
- Thì VƯỠN nhưng...chưa có ai chống lưng. He he