Trang chủ » Cùng vui

GIẢI NOBEL KINH TẾ

Trương Tuần
Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2018 8:18 AM





- "Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay", là lá la...
- Ối ối cụ như dân Sâu-bít (Showbiz) ấy. Hôm nay có gì mà đẹp thế ?
- Cụ ghé tai tôi nói kẻo lộ hết thiên cơ...
- Hồi hộp quá, cụ nói đi.
- Tôi phát minh ý tưởng này sẽ thu bộn ngoại tệ ngõ hậu giúp kinh tế phát triển, trang trải nợ công, nâng cao đời sống nhân dân.
- Ý tưởng gì mà độc chiêu thế cụ.
- Tôi đề xuất xuất khẩu một thứ ta rất sẵn mà bọn tư bản nó rất thiếu.
- Mặt hàng gì hả cụ ? Than đá, cá da trơn hay thuốc lào Tiên Lãng ?
- Xuất khẩu CẤP PHÓ, cái này chỗ nào ta cũng ê hề mà thằng Tây rất hiếm.. Có nơi hơn tiểu đội cấp phó mà đang muốn tăng thêm.
- Bái phục cụ. Ý tưởng này rất đáng trao giải Nobel kinh tế. Nhận Giải cụ khao tôi với nhé.
- Thì VƯỠN...