Trang chủ » Cùng vui

MẸ CON MÌNH CÕNG NỢ CÔNG

Trương Tuần
Thứ bẩy ngày 23 tháng 4 năm 2016 7:42 AM


Bú đi con, lớn cho nhanh
Nợ công đang chất như thành lên vai
Không ăn hại, không nằm dài
Mẹ con mình nợ nước ngoài vì sao ?

Năm 2015, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của VN đạt 4.192.900 tỉ đồng, tỷ lệ nợ công 63,8% GDP tương đương 2.675.070 tỉ đồng (khoảng 120 tỉ USD). Chia trung bình 90 triệu dân, mỗi người Việt đang phải gánh khoản nợ công gần 29 triệu đồng. Đây là con số nợ công cao nhất từ trước đến nay. (tin trên TNO)