Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - TẠ VŨ

Trần Nhương
Thứ hai ngày 3 tháng 8 năm 2009 9:08 PM
 
Tạ Vũ là Vũ Sinh Hùng (1)
Nếu là họ  Nguyễn tưng bừng sang cung
Rượu vào trời chỉ bằng vung
Bà Điều cũng mặc nằm không mà chờ (2)
Những cánh chim trời phất phơ
Trên dòng sông cổ đôi bờ cỏ hoang
Vũng sen Hàm Rồng mênh mang (3)
Chén này chén nữa là sang thiên đường
Nhưng người được cái hiền lương
Cười cười, nói nói dễ thương cực kỳ….
-------------

(1)- Tên thật  của Tạ Vũ.
(2)- Vợ Tạ Vũ tên Điều cũng làm thơ.
(3)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của Tạ Vũ