Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - NGUYỄN TRÁC

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 11 tháng 7 năm 2009 4:55 PM

Thơ Nguyễn Hoa Nguyễn Trác (1)
Văn Đức Hậu Đức Ban
Xếp vào hàng tứ trụ
Tiếng tăm trên văn đàn

Người Ở cuối dòng sông
Chiếc thuyền đêm vẫn đợi
Sau tách cà phê nóng (2)
Là bao nhiêu bão bùng

Bây giờ Tổng biên tập (3)
Một tạp chí oai phong
Sắp vào tuổi thất thập
 Vẫn đang còn xung phong

Được sếp yêu bạn mến
Các em dễ phải lòng
Nguyễn Trác rất trác tuyệt
Có có rồi không không

---------------
(1)- Câu suy tôn này của nhà thơ Tùng Linh
(2)- Các chữ in đậm gạch dưới là tên tác phẩm của nhà thơ Nguyễn Trác
(3)- Hiện nay Nguyễn Trác là TBT Tạp chí Nhà văn