Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - ĐẶNG ÁI

Trần Nhương
Thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2009 7:51 PMQuê Thanh Hóa anh hùng (1)
Người cũng anh hùng Thanh Hóa
Đỉnh Ngọc bây giờ toàn đá
Bức tranh đẹp đã phai màu
Giai điệu mùa thu dìu dặt
Thuở dại khờ qua mau (2)

Tên Ái nhưng không Lao Ái ?
Ngựa lồng sông Mã về đâu ?
Quẩn quanh sông Tô kiếm cá (3)
Lại về web Hội buông câu…(4)
 
---------------------------

(1)- Quê Đặng Ái ở Thanh Hóa
(2)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên một số tác phẩm của Đặng Ái.
(3)- Hiện Đặng Ái định cư ở Hà Nội
(4)- Nghe nói Đặng Ái mới về website của Hội làm việc.