Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - DƯƠNG DUY NGỮ

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2009 6:44 AMHọ Dương tất cả đều dương
Đa ngôn, đa sự lại thường đa… em
Sắc trời vẫn hẻm hèm hem
Làng Gồ vẫn nhớ vẫn quên
Người Hùng
Người giữ đình làng
không công
Rước chữ tíu tít
Người trồng địa lan
Đại tá ngồi nghĩ lan man (1)
Phía trước mũi súng (2) bắn tràn cung mây…
Chẳng còn thằng Mỹ, thằng Tây
Thì ông gặp cái phây phây là... đòm….

--------------------

(1)- Nhà văn Dương Duy Ngữ về hưu với quân hàm đại tá.
(2)- Các chữ in đậm gạch dưới là tên tác phẩm của Dương Duy Ngữ