Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - TÔ ĐỨC CHIÊU

Trần Nhương
Thứ năm ngày 27 tháng 8 năm 2009 11:50 AM

Tô Đức không phải Tô Huy
Cho nên đì đọp đôi khi đánh đoàng
Người kiêu cái nọ mấy gang (1)
Một thời làm mõ kêu làng í ơi (2)
Tháng ngày đằng đẵng chân trời
Đường về Thà Khẹt Những người săn tôm
Một Thời để nhớ à uôm
Về trong mưa bão (3) có buồn không em
Bây giờ Xuân Đỗ tu tiên (4)
Lòng như gửi lại những miền khát khao
Trâu già bỏm bẻm ước ao
Cỏ non nếu gặp mấy sào cũng chơi...

----------
(1)-Nhà văn Tô Đức Chiêu cao tới 1,80m
(2)-Hồi ông làm Chánh văn phòng Hội Nhà văn VN ông bảo làm mõ ấy mà
(3)-Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của Tô Đức Chiêu
(4)-Hiện gia đình ông chuyển về ở làng Xuân Đỗ thuộc Long Biên, Hà Nội