Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chó cũng…đi bầu!...

Ống Nhòm
Chủ nhật ngày 20 tháng 4 năm 2014 7:42 PM

Chó được mời bầu cử Nghị viện châu Âu (Dân trí -18/04/2014) - Một chú chó của gia đình người Anh vừa nhận được giấy mời tham dự bỏ phiếu bầu cử Nghị viện châu Âu sắp diễn ra vào tháng 5 tới… Xin có “Mười câu khúc khích” như sau:


He…he…Chó cũng đi bầu…

Cử ra “Nghị viện” Châu Âu mới “kì”!?

Cũng được cấp “Thẻ Cử tri”

Đến ngày “bỏ phiếu” cũng đi đường hoàng!(?)

Bất kể chó đen, chó vàng…

Chó nâu, chó đốm, chó khoang, chó…vằn…

Được “đi bầu”, được…mời ăn

Vêng vang…Chó cũng trở thành… “cử tri”!?...

“Ăng Lê” lắm chuyện lạ kì

Dẫu là kiếp…chó có khi hơn… Người !???...         

18/04/2014                                                                                                                                    
 Ố.Nhòm