Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Từ chức?...củ từ!

Trần Trương
Thứ hai ngày 28 tháng 4 năm 2014 5:44 AM


 

(Nhân việc Thủ tướng Hàn Quốc vừa xin từ chức sau vụ lật phà

làm chết hàng trăm người)

 

 

 

Người ta từ chức, từ quan

Còn mình thì cứ lan man …củ từ

Cái phà lật bị sóng xô

Việc gì Thủ tướng phải “gô” mình vào?

Còn ta chẳng bị làm sao

Thiệt hại nghìn tỷ ..ôi dào.. “:tí” thôi

Thủ tướng Hàn Quốc gập người:

“Cho tôi xin lỗi vì tôi yếu hèn”

Ở ta một cái chức quèn

Làm sai chạy tội “dúi” tiền là xong

Thôi đừng ăn nói lung tung

Chức tao , tao giữ đừng hòng tao thôi

Công lênh “chạy” vã mồ hôi

Năm năm chưa đủ . tao ngồi mười năm…