Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chúc mừng Blog Kim Dung/KỳDuyên

Thư ký thời đại
Chủ nhật ngày 20 tháng 4 năm 2014 6:37 PM


Chúc mừng Blog Kim Dung

Sinh sau đẻ muộn tưng bừng người xem

Xem đôi lần đã thấy quen

Ngày không vào được để xem thấy buồn

Bài cóp về trích rõ nguồn

Cái hay ở chỗ có luôn lời bình

Chủ trang Blog thông minh

Vì vậy lời bình sắc sảo rất hay

Phản biện thẳng thắn sâu cay

Quan tham vào đọc nhiều tay giật mình

Nhiều quan xấu hổ thất kinh

Tim đập thình thình như hạn đến nơi

Blog Kim Dung tuyệt vời!

Hôm nay đã có triệu người vào xem

Ai đọc cũng tấm tắc khen

“Ông Kỳ Duyên” mới nổi lên đa tài(1)

Viết và bình luận, cả hai

Độc giả đánh giá đều tài ngang nhau

Viết như chị không dễ đâu?

Thứ nhất phải có cái đầu vì dân

Thứ hai phải có lương tâm

Trung thực, tử tế chuyên cần ngày đêm

Chúc Kim Dung –hiệu Kỳ Duyên

Cày cánh đồng chữ ngày đêm an lành

Số lượng bạn đọc tăng nhanh

Tạo nên thương hiệu càng hoành tráng hơn.

17/04/2014

Thư ký thời đại

………………………………………………………………………………..

(1)Kim Dung/Kỳ duyên viết quá mạnh mẽ nên độc giả cứ tưởng là ông Kỳ Duyên  không ngờ lại là “phận liễu”nên có độc giả đã gửi thư đến với lời động viên và  cảm phục “ông Kỳ Duyên” rồi đó!