Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Lộ mặt quân gian!...

Ố.Nhòm
Thứ năm ngày 15 tháng 5 năm 2014 9:11 PM


(Dân trí) - Trung Quốc liên tục đưa ra các lý lẽ bao biện cho hành vi hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 ở vùng biển Việt Nam, cũng như việc điều 80 tàu bảo vệ. Tuy nhiên, cả về lý và tình, đây chỉ là những lý sự cùn của kẻ tự cho mình ở thế mạnh.   Thơ rằng:                                                                                     .

                              “Ba Tầu” cậy thế nước to                                                                                     

 Biển Đông sục sạo, rình mò, lấn sân!...                                                                

 Cậy đông, lắm súng, nhiều quân                                                                          

 Đem giàn khoan “khủng” lấn sân nhà người?!...                                                       

 Coi như một “sự đã rồi” (?)                                                                                         

 Nào ngờ mẹo vặt bị phơi trần truồng!...                                                                      

 Việt Nam đanh thép, hùng hồn                                                                            

Vạch mặt “cướp biển” là phường…”Pắc- Kin”!...                                               

Rõ là yêu quái hiện hình                                                                                           

Của người dám nhận của mình nghênh ngang?!                                           

Không may đụng phải Việt Nam                                                                           

Nuốt vào thì “hóc” biết lám sao đây?!...                                                                    

 Ba Tầu liều đánh “bài bây”                                                                                 

Điều tầu chiến với máy bay…giở trò…                                                          

 Ngoác mồm hò hét thật to                                                                                        

Hòng lừa thế giới qua trò…”giàn khoan”…                                                            

 Nào ngờ đụng phải Việt Nam                                                                              

“Pắc- Kin” lộ mặt quân gian…tẽn tò!!!...                                                         ………………       

                             12/05/2014                                                                                                                                  
Ố.Nhòm