Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chớ hỗn với tiền nhân

Nguyễn Văn Diệp
Thứ bẩy ngày 12 tháng 4 năm 2014 8:30 PM


 

Tử tế phải nâng niu lấy cội nguồn

Mảnh bát vỡ còn gìn giữ hơn khi tìm thấy

Để xem tiên tổ nói những gì

Có bao nhiêu điều dăn trong ấy

 

Một việc làm nay sao quá quậy

Sửa ngôn từ bạ bậy chuyện Kiều!

Định nâng tầm thành ...người vô lối

Mà hóa ra mắc tội .. ai cầu?!

 

Tôn trọng cha ông họ để ở đâu

Mà ngang nhiên thay từ đổi chữ?

Nguyễn Du nào cần họ chữa hộ văn

Võ mồm ,khiêu khích để kiếm ăn!!

 

Ôi chuyện Kiều nay thành trăm tác giả

Trời đất ơi đời nay sao quá lạ

Tính ngu si ở cả những đầu..Kình!!

Tố như mà sống lại hẳn phát kinh

 

Ho đã dùng súng lục bắn vào lịch sử

Chắc chẳn là được hưởng thứ pháo tầm xa

Ngu muội rồi thôi chớ có kêu ca

Số đỏ chót tô vàng xanh ngờ đâu thành đem sẫm!!!*

        Nguyễn Văn Diệp

*Đỏ,vàng, xanh phối với nhau thành mầu đen