Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Lãnh đạo - của hiếm thời nay

Thư ký thời đại
Thứ tư ngày 9 tháng 4 năm 2014 9:47 PM

Thư ký thời đại

Nhân đọc: Bí thư Nguyễn Sự: Quan chức không giàu khác nào “trên trời rơi xuống”

Tác giả: Lan Hương PV.VNN(thực hiện)

Nhà báo Kim Dung/Kỳ Duyên bình luận: Là người trong guồng máy hệ thống chính trị, nhưng vẫn là một quan chức sống đời sống giản dị, đúng với thu nhập của một cán bộ, một quan chức không ăn hối lộ, không tham nhũng. Thực chất Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự đã sống rất văn minh, văn hóa, theo một lối sống mà ở các nước văn minh đã hành xử phổ biến (dù ở đó vẫn có những quan chức tham nhũng)- có lương tâm, tự trọng và nhân cách.

Ông có đơn độc không? Ông đơn độc với tham nhũng, nhưng ông không đơn độc với dân.

Chỉ tiếc, “nhân điển hình Nguyễn Sự” trong xã hội ta hiện nay… khó quá!


 

Hoan hô bác Sự Hội An

Làm quan mà bác chẳng ham phong bì

Bao nhiêu Dự án thực thi

Bên B lại quả Phong bì – Trả ngay!

Bác biết nếu nhận sẽ gay

Món nợ  - trời đày biết trả làm sao

Thôi thì cứ sống thanh cao

Bằng sức lao động thế nào cũng xong

Của người đừng có trông mong

Nhận vào hậu họa sẽ không thể lường?

Bác luôn là một tấm gương

Để cho cấp dưới khiêm nhường làm ăn

Cả đời sống bằng chữ tâm

Nên bác Nguyễn Sự được Dân  kính chào

Ước gì Quan chức thấp, cao

Theo gương bác Sự Dân nào mà chả yêu!

 

06/04/14

Thư ký thời đại