Trang chủ » Cùng vui

NHÀ BÁO VÂN VI NGÂM KHÚC

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 20 tháng 6 năm 2009 10:34 PM


      ( biến tấu Chinh phụ ngâm)

  
         Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
          Nhà báo minh nhiều nỗi truân chuyên
         Xanh kia thăm thẳm tầng trên
        Vì ai gây dựng cho nên nỗi này
         Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt
         Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây
         Chín tầng bút báu trao tay
         Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh
         Nước thanh bình ba trăm năm cũ
         Thẻ trao tay tác nghiệp từ đây
         Sứ trời sớm giục đường mây
         Phép công là trọng, niềm tây sá nào
         Ðường giong ruổi lưng đeo cung tiễn
         Buổi tiễn đưa lòng bận thê noa
         Bóng cờ tiếng trống xa xa
         Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng
 
         Chàng Tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt
         Xếp bút nghiên lóp ngóp hầu toà
         Thanh niên tên tuổi sáng loà
         Thước gươm đã quyết chẳng tha phen này
         Nguyễn Việt Chiến bị còng tay
         Còn anh Công Khế cho bay về vườn
         Đại đoàn kết lùa đi cả bộ
         Vì in thư Đại tướng can ngăn
         Du lịch ba tháng thu quân
         Vì Hoàng Sa nó rất gần Bắc Kinh
         Chú Văn nghệ in mười truyện ngán
         Trươc 75, kiểm điểm tơi bời
         Anh Quân đội của tôi ơi
         Thánh thần (1) kiêng cữ sao chơi in bài
         Tưởng là đúng hoá ra sai
         Bèn choang lại đến mấy bài lập công
         Ai thế nhỉ ra tay tảo phạt
         Báo chí mình tan nát như dưa
         Thôi thì tin nhạt cũng đưa
         Nói theo lệnh chủ cò cưa ăn tiền
         Thôi thì vị cấp trên là nhất
         Ngòi bút cong thời thế phải cong
         Bao nhiêu báo chỉ một dòng
         Đúc khuôn như thể tổ ong than bùn
         Thương vô hạn bạn bầu kí giả
         Ươn hèn là phẩm chất hay sao
         Bà con đói khổ đồng bào
         Tìm anh thì hoá tìm vào u mê
         Bao nhiêu chuyện chướng tai gai mắt
         Nào biển Đông sóng lớn lăm le
         Nào là trên búa dưới đe
         Dân ta làm chủ mà nghe xa vời
         Bút anh bẻ cong veo chẳng viết
         Say tìm vào vụ án giật gân
         Nào các mỹ nữ dài chân
         Nào ngôi sao nọ hở quần khoe mông
         Bơm thuốc ngủ vào nhân dân
         Phải chăng anh đã góp phần tiếp tay
         Bác vẫn dạy ta là chiến sĩ
         Phải xông lên vì lẽ công bằng
         Vậy mà anh cứ lăng nhăng
         Đem xoong nước ốc bảo rằng nhân sâm
         Ôi nhà báo nhân dân chờ đợi
         Sao ngu ngơ như thể thiểu năng
         Đánh nhau thì rất là hăng
         Hội đồng sát phạt vài thằng thất cơ
         Phong bì đậm là very good
         Muốn bôi đen, tô trắng tuỳ nghi
     
      Mấy câu tâm sự vân vi
      Nhân ngày Nhà báo thôi thì bảo nhau
      Nếu bạn giận thì tôi xin lỗi
      Lời nói ngay chẳng lọt lỗ tai
      Thôi thì tôi nhận phần sai
      Hoan hô nhà báo rất tài ăn theo…

(1) Tức tiểu thuyết Thời của thánh thần của Hoàng Minh Tường