Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - TRẦN HUY QUANG

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 4 tháng 7 năm 2009 4:54 PM
  Trần Huy Quang, Trần Huy Quang
Có cái Linh nghiệm làm sang cho mình
Vua gì Vua Lốp mới kinh
Mối tình hoang dã mối tình xót xa
Mọi Sự trắc trở đã qua
Nước mắt đỏ
chảy đỏ qua một đời
Khúc hoàn lương (1) cất vang lời
Quỳnh Lưu “cơm nắm” vẫn xơi đều đều (2)
Rời Trần Quốc Toản về hưu
Ngự bên Bà Triệu sớm chiều cưỡi voi (3)
Ai về Hoàn Kiếm mà coi
Trần Huy Quang vẫn cầm… vòi văn chương…
----------

(1)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của Trần Huy Quang. Riêng truyện Linh nghiệm rất linh nghiệm làm ông lao đao một thời.

(2)- Quê ông ở Quỳnh Lưu. Nơi đây một thời có phong trào “mo cơm nắm với quả cà xây dựng chủ nghĩa xã hội” nổi tiếng toàn quốc.

(3)- Trần Huy Quang công tác ở báo Văn nghệ trên phố Trần Quốc Toản, nay về hưu nhà ông ở phố Bà Triệu quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.  Câu ca xưa: Ai lên trên núi mà coi/ Thấy bà Triệu Ẩu cưỡi voi phất cờ