Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Tiếu đàm…”Cái móc cong cong”

Dưa Lê
Thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2013 4:12 PM


Dưa Lê

          Góp thêm với tác giả “Cái móc cong cong"…trên TN.c.


E hèm!...Cái móc cong cong
Tiên sư nhà nó…làm ông đau đầu!...
Có gì là lạ lắm đâu
“Ba xây, ba chống” từ lâu đã làm…
Bao nhiêu người chịu chết oan
Chỉ vì “Quốc nạn” thằng làm thằng xơi!...
Mấy thập niên đã qua rồi
Gan lỳ “cái móc” vẫn ngồi y nguyên!
“Đổi mới” thì bò như…sên
Kinh tề - Xã hội “tiến lên” như…Rùa!?...
Móc, moi đút túi tiền Chùa
Quan lớn, Quan bé tha hồ “mây mưa”…
Ông Trời cũng phải chịu thua
Sinh ra “Quốc nạn” vét vơ càng nhiều!...
Càng làm lắm, dân càng...nghèo
Quan thì ục ịch, tóp teo dân cầy!...
Khi Quan lấm láp mặt mày
Ra Tòa đã có móc này…cong cong!!!...
……………..
.
23-10-2013
DL