Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khúc khích nhịp ba của Dưa Lê

Dưa Lê
Thứ bẩy ngày 9 tháng 11 năm 2013 11:40 AM
Nhất thế giới…(?)

(Vn.Express-7/11/2013)-“Cơ quan điều tra Việt Nam thuộc hàng giỏi nhất thế giới. So sánh với quốc tế, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền cho rằng: Cơ quan điều tra Việt Nam là một trong những cơ quan giỏi nhất thế giới, phá án rất nhanh…(?)

  Thơ rằng:

 

Nhất thì có “nhất”…dưng mà…

Vụ Nguyễn Thanh Chấn đúng là…tù oan *

Giam cầm đúng thập niên tròn

Giương cao “ý chí”…tù oan cũng…“mần”!

Thôi thì hết khóa tay chân

Đến đấm, đá. thụi, toàn thân ăn…đòn!...

Giam thân đúng…chục năm tròn

Mười năm khốn khổ vợ con, ông bà…

Mười năm nhức nhối thịt da

Cũng vì bậc nhất điều tra toàn cầu!...

…………….

Các Cụ ta đã có câu:

Nhanh gì nhanh…đoảng**… cho rầu ruột gan!!!...

.

07/11/2013


* Vụ Nguyễn Thanh Chấn bị tù oan suốt 10 năm vừa được trả tự do.

** “Nhanh nhẩu đoảng, thật thà hư” (Câu ví dân gian)

 

Nhất thế giới…(?)
 

(Vn.Express-7/11/2013)-“Cơ quan điều tra Việt Nam thuộc hàng giỏi nhất thế giới. So sánh với quốc tế, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền cho rằng: Cơ quan điều tra Việt Nam là một trong những cơ quan giỏi nhất thế giới, phá án rất nhanh…(?)

  Thơ rằng:

 

Nhất thì có “nhất”…dưng mà…

Vụ Nguyễn Thanh Chấn đúng là…tù oan *

Giam cầm đúng thập niên tròn

Giương cao “ý chí”…tù oan cũng…“mần”!

Thôi thì hết khóa tay chân

Đến đấm, đá. thụi, toàn thân ăn…đòn!...

Giam thân đúng…chục năm tròn

Mười năm khốn khổ vợ con, ông bà…

Mười năm nhức nhối thịt da

Cũng vì bậc nhất điều tra toàn cầu!...

…………….

Các Cụ ta đã có câu:

Nhanh gì nhanh…đoảng**… cho rầu ruột gan!!!...

.

07/11/2013
--------------------

* Vụ Nguyễn Thanh Chấn bị tù oan suốt 10 năm vừa được trả tự do.

** “Nhanh nhẩu đoảng, thật thà hư” (Câu ví dân gian)
Mỹ cũng bị…lây!...


( Vn.Expr- 7/11/2013) -Cựu nhân viên ngoại giao Mỹ ở Việt Nam thừa
nhận ăn tiền -Michael T. Sestak, cựu nhân viên Tổng lãnh sự quán Mỹ
tại TP HCM, hôm qua nhận tội nhận hối lộ và các cáo buộc khác liên
quan đến khoản tiền hơn 3 triệu USD bán visa vào Mỹ.
.

He…he…Mỹ cũng bị lây…
Ngoại giao Mỹ cũng thò tay…ăn tiền!
Xùy tiền “Vi-sa” cấp liền
Cũng ăn hối lộ như điên kém gì?...
Nhớ câu…“gần mực” ấy thì…
Biết xơi…thịt chó, biết đi…đường vòng!...
Ở đời mấy ai cho không?!
“Có đi, có lại” quý ông thuộc lầu!
“Đầu tiên” có nghĩa…tiền đâu?
Tiền là “Tiên – Phật” hàng đầu Ô-kê!
Tưởng là Quan Mỹ gớm ghê
Thì ra cũng thể máu mê…ăn tiền!!!...
.
08-11-2013
DL