Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Cái móc cong cong

Phạm Mạn
Thứ ba ngày 22 tháng 10 năm 2013 9:21 PM

Tây, Tàu du lịch nước ta
vẫn khen phong cảnh rất là nên thơ!
Có điều lạ đến không ngờ:
bắc nam nhan nhản thằng chờ “móc cong”!
Nhiều thằng đã “móc” vào xong;
Thanh nhàn, lơ lửng, thong dong tháng ngày.
Khác nào nằm võng ngủ say
mồm nhai “kẹo tỷ” – túi đầy vàng cân!
Nay nhờ cái “móc” vạn năng
Treo lên, tận hưởng đàng hoàng dài lâu.
Tiền “móc” chẳng tốn mấy đâu;
An tâm toạ hưởng đời giầu, kiếp sang!
Sáng nay Quốc hội họp bàn
Yêu cầu phải giảm vạn ngàn án treo!
ÁN TREO làm nước đói nghèo;
Làm DÂN ta sống phận bèo trôi sông!
Chém cha “cái móc cong cong”!!!(1)

Ngày 22/10/2013 Quốc hội đang họp
PHẠM MẠN
(1) Chú thích: cái móc phải cong vừa treo được vững; mặt khác muốn chế tạo hoạc mua bán được móc cong thì lòng ngươi cũng phải “cong”(!) như cái móc