Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Hỏi mấy quan Giao thông

Nguyen Van Diep
Thứ tư ngày 9 tháng 10 năm 2013 7:53 PM

Viết theo báo Dân Trí ngày 7 -10
 
Căn cứ vào hợp đồng đã kí
Vượt thời gian ..một tí ..thưởng luôn
Hỏi Bộ liệu có thấy buồn?
Vừa thưởng đã thấy cung đường quá nguy
Thúc quân lính mau đi mà nghiện
Tiền còn không hay ..liếm hết rồi?
Một trăm tám chục tỉ thôi!
Nay đang tính chuyện thu hồi A,B ?!
Đường trên cao sướng tê các vị
Các ông coi tiền tỉ như đồng!
Hỏi rằng dân chúng khổ không
Còng lưng đóng thuế bọn khùng nó ăn
Viện dẫn mọi khó khăn sao chịu
Chim về rừng kéo níu được sao?!
Đường trên cao.. đường trên cao
Hỏi rằng còn có cái nào nữa không?!
Giỏi giang nhất các ông là chắc
Mai mốt rồi nếu mắc cũng..Hòa!!
Mèo nhà ta,chó nhà ta
Phạt nhẹ có lệ cho qua nhẽ thường
     8 -10 -2013
     Nguyễn Văn Diệp