Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Nợ công!?.

Ống Nhòm
Thứ hai ngày 28 tháng 10 năm 2013 9:08 PM
Ống Nhòm

(Dân trí) - Hiện mỗi người dân gánh 826,4 USD nợ công, nếu năm tới lại
tăng bội chi thì gánh nặng nợ nần sẽ tăng thêm…
Xin có “ Mười câu khúc khích” như sau:


                        He…he…kể cũng hay hay
                        Tiền không dính túi – Nợ này dân mang?!
                        Bổ đầu cũng ngót một ngàn…
                        (Tiền “đô” U.S quá “sang” còn gì!?)...
                        Xin đừng “sắc mắc” mà chi
                        Nhà nước gánh nợ việc gì…dân lo!...
                        Tiền Nhà nước xếp trong kho
                        Nhà băng khóa chặt nó bò đi đâu?...
                        Xin hỏi Chánh phủ một câu
                        Thâm hụt ngân sách bao lâu thì…dừng?!!!...
                        .
                        28/10/2013
                        Ô.Nhòm