Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Cái ghẻ và tiền

Huỳnh Văn Úc
Chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm 2013 6:34 PM


Tiền tiền tiền, tiền tiền tiền!
Cái gì cũng phải có tiền mới trôi
Không ra khỏi cửa thì thôi
Bước ra khỏi cửa là tôi cần tiền.

Tham nhũng nó ngứa nó đau
Như là ngứa ghẻ làm sao bây giờ?
- Làm sao thì cũng phải chờ!
- Chờ gì? Không lẽ nằm mơ ban ngày.