Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Nghe đằng nào đây?

Tú Còm
Thứ bẩy ngày 28 tháng 9 năm 2013 9:40 PM
 

(Dantri) – Nhiều vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đều lên án mạnh mẽ

về hành vi tham nhũng của cán bộ, đảng viên. Nhưng !?…

  Xin có mấy vần:

 
Tham nhũng ít – tham nhũng nhiều

Đều là một lũ quan liêu, lộng hành

Thấy sai chẳng dám đấu tranh

Lại còn tránh né…nên thành “nội xâm”!?

Biết bao lần hứa với dân

Mang bọn tham nhũng ra…giần tới nơi!

Nói thì hăng, chẳng giữ lời

Mỗi năm nó lại sinh sôi càng nhiều!

Người nghèo nước lọ, cơm niêu

Quan tham đớp, rít sớm chiều ngập răng!

Các Quan chỉ nói là…hăng

Mỗi ông một phách nghe đằng nào đây?!!!...

.

28/09/2013

T.C