Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Nỗi bức xúc của Chủ Tịch Quốc Hội

Nguyễn Văn Diệp
Chủ nhật ngày 22 tháng 9 năm 2013 9:17 PM

     Viết theo Dân Trí ngày 18 -9 2013
 
"Không tham nhũng tiền đâu mua chức?"!
Bác Sinh Hùng bức xúc kêu ca
Bao câu hỏi -hỏi nơi Tòa án
Trăm ý nghi - nghi cả Thanh tra
Khi nhậu vợ chi - ông thụ lí?
Đi chơi ai chịu - bác quan tòa ?!
Dân không tin tưởng nơ hành pháp
Phép nước để buông lỏng thế a??!!
          Nguyễn Văn Diệp