Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LỊCH SỬ MỘT MIỀN BIỂN

Trần Quốc Minh
Chủ nhật ngày 12 tháng 6 năm 2011 8:13 PM

Hải Phòng của tôi
Hai ngàn năm về trước
Sú dại xanh bạt ngàn bờ bãi
Những đàn chim tìm đến phương Nam
Mượn đất này trú ngụ
Chờ mùa xuân phương Bắc lại bay đi
Hải Phòng của tôi
Làng An Biên xa xưa
Lê Chân trấn giữ
Hải Phòng giao thừa ngày ấy
Đã thành cửa ngõ mùa xuân...
 
Chiều chiều người dân chài nhìn qua mắt lưới
Từ xa cánh buồm như cánh én, cánh dơi
Khói bếp cơm thơm mái lều yên ấm
Vẽ nên những nét yêu đời...
 
Giặc phương Bắc nhìn về phương Nam không như dàn chim
                                                          tìm đất lành tới đậu
Hố mắt chúng chứa dầy bóng tối
Ngàn chiến thuyền sầm sầm kéo tới
Như nạn châu chấu tràn qua
Biển quật mình dữ dội
 
An Biên truyền vang hiệu lệnh Tù Và
Nữ tướng Lê Chân giáp bào ra trận
Người con gái gái Hải Tần
Chiếu qua còn ngồi đan lưới...
 
Con sông Bạch Đằng chảy qua Hải phòng
(Tự ngàn xưa màu nước vẫn hồng)
Ngô Quyền cho quân đóng cọc trước thuỷ triều
Quân Nam Hán làm mồi cho cá
Trần Hưng Đạo cho quân đóng cọc trước thuỷ triều
Cọc nhọn xuyên bụng thuyền, xuyên vào tim giặc Nguyên, xuyên vào tâm địa
Bạch Đằng hồng bởi phù sa nay hồng thêm vì máu giặc
 
Hải Phòng của tôi
Những cơn bão mùa thu chừng ập tới
Đoàn thuyền nương nhau nơi lặng gió
Những cột buồm biết nép vào nhau
Cánh vạc, cánh cò sà vào lòng khoang
Chờ bão tan
Còn con người thấy mình lớn lên trong bão...
Sóng gió biển Đông sẽ là lời cảnh báo
Với những mưu đồ bành chướng bá vương!
   (Trích trường ca: Gió thổi từ biển)