Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KHI TỔ QUỐC LÂM NGUY

Đông Nguyên.
Thứ ba ngày 14 tháng 6 năm 2011 5:36 AM
Xin gác lại những xao động bình thường
Để nói về điều cần thiết  nhất
Lãnh hải đang mùa bình yên
Lũ “cá sấu” khuấy thành sóng dữ
Giăng vuốt há mồm phạm quy ước biển Đông
Sẵn ý chí Diên Hồng
Muôn triệu lòng như một…
 
Tuổi trẻ Việt Nam
Ý chí thẳng như trụ đồng
Nương roi sắt và ngựa hồng Thánh Gióng
Hãy vót cọc nhọn Bạch Đằng
Bằng cánh tay có lời thề Sát Thát
Rẽ sóng ra khơi sang sảng một vần thơ
 
“ Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư”
Khoan nói nhiều về chuyện an như
Lâu đài - vườn xanh - cân đai - áo mũ
 
Xin tiếp tục đãi vàng cuộc sống
Bằng sức mạnh độc lập - tự do
Không thể nào có áo ấm cơm no
Khi biển trời ta giặc ngang nhiên chiếm phá
 
Chúng ta qùy trước tiên linh cao cả
Tin vào ánh sáng ngày mai
“Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”.

Đông Nguyên.