Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHỮNG CÂU HỎI CỦA EM

Bùi Ngọc Phúc
Chủ nhật ngày 12 tháng 6 năm 2011 6:04 AM

Em  hỏi anh vì sao biển xanh
Anh trả lời: biển xanh vì biển mặn
Em hỏi anh vì sao dòng sông xanh
Anh trả lời: vì dòng sông bắt nguồn từ xa thẳm
Em hỏi anh vì sao mái tóc em xanh
Anh trả lời: vì tóc mẹ bạc
Em hỏi anh vì sao anh yêu em
Anh trả lời: vì anh yêu biển!...
Biển là em  hay em là biển
Anh đến đây để tìm lại chính mình
Anh đến đây để tan vào biển biếc
Đợi em về hát giữa mông mênh.
*
Em  hỏi biển vì sao biển xanh
Biển trả lời: vì biển thấm máu của Mỵ Châu một thưở.
Em hỏi sông vì sao dòng sông xanh
Sông trả lời: vì dòng sông từng in dấu Bạch Đằng.
Em hỏi gió vì sao mái tóc em xanh
Gió trả lời: vì Biển Đông sóng trắng.
Em hỏi anh vì sao anh yêu em
Anh trả lời: vì anh yêu biển!...
Biển là quê hương  hay quê hương là biển
Anh đến đây để bám biển bám trời
Anh đến đây để trọn lời thề với biển
Để mãi mãi muôn đời biển gọi Việt Nam ơi!...

BÙI NGỌC PHÚC
ĐT: 0909195199
EMAIL:  ngocphucc30@yahoo.com.vn