Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐỪNG GỌI!

Nguyễn Thị Thanh Long
Thứ ba ngày 14 tháng 6 năm 2011 5:37 AM
          
                               Đừng gọi nữa!
                               Xin anh đừng gọi nữa!
                               Dấu yêu xưa lại níu em về
                               Ký ức buồn nuôi lớn những đam mê
                               Giờ hai ngả thành hai dòng sông khát
 
                               Đêm từng đêm bất ngờ con sóng lạc
                               Buông lời tỏ tình làm nghiêng ngả dòng em
                               Sợ một lần không cưỡng nổi con tim
                               Thân lục bình dập duềnh bờ nông nổi
                               
                               Sông hãy trôi
                               và mưa ào ạt xối
                               Cuốn phăng bồi lở tháng năm
                               Vượt thác ghềnh gạn đục khơi trong
                               Để thương nhớ
                               ngàn sau…
                               biển mênh mang sóng !                         
                                                               13-6-2011