Trang chủ » Thơ

Đêm nay ở với sông Hàn

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 14 tháng 12 năm 2008 12:00 AM

Hôm nay trời có rét không ?
Người thì mỏng mảnh mùa đông lại dày
Đồng lương như ông già gầy
Cưới xin, giỗ chạp có ngày mấy tua
Giá tăng như lũ đang mùa
Túi tiền em giống hanh khô cạn dòng
Long đong rồi tiếp long đong
Nỗi lo cháy ruột má hồng còn đâu
Người ta sông Chảy, sông Cầu
Mà em sông Cấm dãi dầu sớm hôm
Bao giờ cho được tinh tươm
Tuổi xuân đã để con đường phía sau...!

Sông Hàn nước chảy về đâu
Sao không gột được mối sầu đêm nay…

Đà Nẵng, 20-12-2007