Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

SỬU VƯƠNG TUYÊN CÁO

Cao Bồi Già
Thứ sáu ngày 19 tháng 2 năm 2021 2:00 PM


Tý đáo thường dân;

Ta đăng ngôi đế.

Hãy mau tống cựu, rác đà ngập mọi nẻo trần gian;

Nào lẹ nghinh tân, xuân đã về khắp trên dương thế.

Ta đây vốn:

Dòng dõi vi thần;

Hoàng thân Ngọc Đế.

Xưa được sai xuống trần sạ lúa gieo ngô;

Nay đang xả công sức cày nương trợ thế.

Ấy vì lỗi suy nghĩ cạn nông;

Chỉ bởi tội làm ăn bê trễ.

Năm nay Tân Sửu:

Tay được dịp phất cờ;

Đít đã thời cao ghế.

Ngôn thuận đăng quang cai quản dương gian;

Chính danh chấp chánh điều hành nhân thế.

Bản tánh Ngưu thật thà;

Lòng dạ trâu tử tế.

Thề điều hành muôn sự rạch ròi ngô khoai;

Quyết phân xử mọi điều bạch minh nếp tẻ .

Cho dương thế bớt chuyện khổ đau;

Giúp nhân gian vạn phần vui vẻ.

Vì thế mà:

Này lời cáo thị, nêu rõ điều thực thi;

Đây bản tuyên ngôn, vạch tường lời minh thệ.

Ta cảnh cáo phường sống vô nhân;

Trẫm chẳng tha kẻ không hiếu đễ .

Đừng tham bạc vô luân ;

Chớ kiếm tiền mọi lẽ.

Bọn ngâm thuốc hoa quả, cho một vé tù quanh quẩn nằm queo;

Phường tẩm độc đồ ăn, thưởng dăm cuốn lịch nhẩn nha ngồi …xé.

Bọn cho vay nặng lãi, thiên pháp gô sạch sẽ cả bầy

Quân bán lận buôn gian, lưới trời quơ gọn huơ một mẻ.

Với hạng “đầy tớ”:

Hỗn hào hành “ông chủ”, chức tước Trẫm thu;

Nanh nọc với dân lành, lợi răng ta bẻ.

Làm như mèo mửa, phường giá áo cho rơi mão đeo gông ;

Nói tựa rồng leo, lũ túi cơm xứng lột đai té ghế .

Bọn sắt phân đều nuốt, phù húp cháo gan ruột té re;

Lũ thứ gì cũng ăn, phạt nhai cơm răng hàm gãy mẻ.

Đứa cướp vơ tư thổ, cho “nhập kho” Hỏa Lò trọn kiếp nhàn cư ;

Kẻ tham nhũng của dân, đưa “nghỉ mát” Chí hòa trăm năm an …khỏe.

Dù chắp cánh lên môi, lũ ngôn mỵ, cũng lòi bụng phơi gan ;

Dẫu dán keo vào đít, bọn tham quyền, cho sập ngai gãy ghế.

Lại rộng thưởng:

Người cần mẫn, mười mươi thắng lợi lớn lợi to ;

Kẻ siêng năng, bội bội thu năm này năm kế.

Làm ăn thật, lộc hưởng đầy vặc no nê;

Bán buôn ngay, hàng bán “cháy” veo sạch sẽ.

Kẻ hàn vi bền tâm vượt khó, ắt sung túc thịnh an ;

Người tân khổ quyết chí vươn lên, sẽ đạt thành suôn sẻ.

Năm mới năm me:

Ngưu Vương kỷ, chúc muôn gia sung túc lộc tài;

Tân Sửu niên mong bách tính dồi dào sức khỏe.

Vạn sự hanh thông;

Muôn điều suôn sẻ.

Mong mưa thuận gió hòa;

Cầu mùa sai trái khỏe.

Con cháu Lạc, vững bước khang cường;

Dòng giống Tiên, vươn vai mạnh mẽ.

Danh nước Việt vẻ vang lẫy lừng;

Đời dân Nam ấm no vui vẻ.

Để nức dạ Ngưu Vương;

Không hổ danh Sửu Đế.

Triện in;

Ký thệ.

SỬU VƯƠNG

CAO BỒI GIÀ

10-02-2021

30 tháng chạp Canh Tý