Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VĨNH BIỆT "TẢN VIÊN SƠN- TẠP CHÍ"

Nguyễn Khôi
Thứ bẩy ngày 21 tháng 12 năm 2019 9:23 PM(Tặng : Nhà thơ Yên Giang)
-------
Lời thưa : Ngày 1-8-2008 tỉnh Hà Tây được sáp nhập vào Thủ đô Hà
Nội , là niềm vui của nhiều người, nhưng cũng không ít người thuộc
giới Văn Hóa ( nhất là các Nhà văn, Nhà thơ) thấy bùi ngùi " không
khéo sẽ mất đi cái hồn cốt của Văn hóa Xứ Đoài" ( một trong tứ Trấn
của Nước Đại Việt xưa nghìn năm Văn hiến ) ? Chả thế mà Nhà thơ Phạm
Việt Long đã xuất thần bài "Văn tế tỉnh Hà Tây-Điếu Hà Tây tỉnh" nổi
tiếng.
Xưa nay, theo Luật Triều Đình khi Đất đã đi thì Người ( các Văn
nghệ sĩ Hà Tây) cũng phải khăn gói quả mướp đi theo , trong gói hành
trang nhập cư đó có " Tạp chí Tản Viên Sơn" bề thế của Xứ Đoài ( đã
từng lừng lẫy ngang ngửa với " Văn hóa Nghệ An", " Cửa Biển- Hải
Phòng", " Người Kinh Bắc","Văn Nhân- Nam Định"., "Vùng Mỏ- Quảng
Ninh"...)
Rồi ,hình như lãnh đạo Thủ Đô cũng hiểu tâm tư các Kẻ sĩ xứ Đoài
nên dù tất cả đã vào Hội VHNT Hà Nội, những vẫn cho Tạp chí Tản Viên
Sơn cùng Trụ sở, xe cộ , Ban biên tập tồn tại ở dạng "bao cấp" đầy đủ
...Nhưng rồi cái gì đến thì phải đến, sáng nay 19/12/2019 nhân dự Hội
thảo ở Trụ sở Hội 19- Hàng Buồm, được Nhà thơ Yên Giang cho biết " Tạp
chí Tản Viên Sơn" đã đình bản ! NK có đôi vần cảm khái :
*
Thế là đứt " Tản Viên Sơn - Tạp chí" !
hồn Hà Tây không còn vẩn chút gì
Chung cư mới chen dày đường Tố Hữu
Chiều Hà Đông không thấy bóng Ba Vì (1).
*
Sông Đáy chết chẳng in hình Phủ Quốc
Sông Nhuệ đen là cống thải Thủ Đô
Trời mịt mùng những bụi mù Ô nhiễm
Người xếp hàng vào Bệnh viện Ung thư.
*
"Tản Viên Sơn..." một thời Thơ cất cánh
Những trang Văn đẹp Bương Cấn, Sài Sơn
Nay hoài niệm mơ "Hà Tây quê lụa"
Văn sĩ về vườn " hưu" món lương còm.
*
Thế là hết ! ơi Xứ Đoài mây trắng
Xin nghiêng mình Vĩnh biệt "Tản Viên Sơn..." !
Sớm nay ở Hàng Buồm nghe " định hướng"...
Thủ thỉ buồn chia sẻ với Yên Giang .(2)
------
(1) Nhái câu thơ Quang Dũng " Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì",
vì bây giờ các Chung cư Nhà chọc giời 30- 40 tầng mọc lên như nấm ở Hà
Đông che khuất tầm mắt...
(2) Nhà thơ Yên Giang, trong Ban biên tập Tản Viên Sơn .
Viết tại 19 Hàng Buồm 19-12-2019