Trang chủ » Cùng vui

THƠ VUI ĐẦU GIÊNG

Trường Nhân
Thứ bẩy ngày 13 tháng 2 năm 2016 6:28 AM


Quất quất, đào đào Xuân vẫn đến
Cóc cần bầu bán với đua chen
Nắng mới nõn nường tuồng như thẹn
Choàng tay anh bế bổng nàng tiên 

Đất trời vẫn thế muôn năm cũ
Đông tàn thì ắt chúa Xuân lên...
* Ảnh lão chủ trang TNc