Trang chủ » Cùng vui

Thơ dự thi - Họ nhà Biếu, Quà từ trước tết

Y Phết
Thứ năm ngày 1 tháng 1 năm 2009 9:02 PM

 

 

 

Tổ tiên sư cái thằng Quà

Mang họ nhà Biếu thật là oái oăm

Dốc lòng dốc sức cả năm

Đợi cho đến Tết chỉ thăm nửa giờ!

Sếp thường ăn nói lập lờ

Bảo cấm cửa trước nhưng chờ cửa sau

Làm việc phải biết ý nhau

Đã là sếp phải đi đầu làm gương!

 

Vợ sếp mới thật dễ thương

Sẵn sàng tế nhị chỉ đường Quà đi!

 

1-1-2009

 

 

 

Quà từ trước tết

 

Chờ xem chỉ thị cấm gì

Vẫn là cái chuyện phong bì biếu quan!

Chỉ vì nạn biếu tràn lan

Rằng lo lộ liễu thế gian chê cười

Nên rút kinh nghiệm kịp thời

Cấm biếu quà Tết mọi người nhớ chưa?

Chuyện này cấm được dây dưa

Kỷ luật cả lũ ai đưa nhận quà!

 

Thế nên phải biết lo xa

 Quà từ trước Tết... đâu mà sai đâu?

 

1-1-2009

Y Phết