Trang chủ » Tôi có ý kiến

THỦY ĐIỆN CÓ VÔ CAN ?

Trương tuần
Thứ bẩy ngày 12 tháng 12 năm 2009 10:06 AM
 
Ông bán điện lấy tiền bỏ túi
Ông phá rừng, nước lũ tặng nhân dân
Cổ phần hóa các ông là vua cả (1)
Có Bộ che ông cứ việc ra quân (2)
Bao khổ ai người dân gánh chịu
Thu 1 phân thiệt hại 10 phân...(3)
 
-----------------------------------------------------------------------------
1- Các nhà máy thủy điện cổ phần hóa chủ yếu các đại gia chiếm đa số phần vốn
2- Có Bộ Công thương che đỡ
3- Theo thống kê thủy điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên thu được 800 tỷ thì lũ lụt vừa qua thiệt hại 4000 tỷ