Trang chủ » Tôi có ý kiến

TRẦN NHƯƠNG XIN THƯA

Trần Nhương
Thứ ba ngày 16 tháng 6 năm 2009 7:36 PM
 
Trang web Trannhuong.com của tôi chủ yếu công bố văn chương, hội họa của riêng mình và Bầu bạn góp cổ phần. Bên cạnh văn chương, hội họa có phần thông tin hoạt động văn học nghệ thuật và phản biện xã hội với tinh thần công dân yêu nước, góp ý xây dựng.
  Gần đây, tôi nhận được rất nhiều email lạ. Tôi coi đó là thư rác nên xóa ngay. Xin các quý vị không nên gửi những thư mà tôi không bao giờ mở.
  Những bài vở bầu bạn, bạn đọc yêu mến Trannhuong.com gửi đến chỉ những tác giả tôi biết rõ, có địa chỉ cụ thể mới đưa lên mạng. Vậy xin thưa để các hiểu cho và thông cảm với chủ web. Xin trân trọng cảm ơn...