Trang chủ » Tôi có ý kiến

TỰ TRÀO NHÂN NGÀY 22-12

Trần Nhương
Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2009 8:36 AM28 năm làm lính
Vui buồn cũng nhiều khi
Khi nước mình có giặc
Mình không đứng ngoài lề
 
Bây giờ về ngơi nghỉ
Lòng vẫn còn chưa yên
Biết bao điều trái khoáy
Văn chương lên trận tiền
 
Lính Cụ Hồ một thuở
Trái tim còn tráng niên…

12-2009

Trần Nhương đang dạy học tại trường Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. Theo lời gọi của Tổ quốc lên đường nhập ngũ tháng 6-1965. Qua rất nhiều đơn vị thuộc TCHC, TCCT. Đơn vị, chức vụ cuối cùng trong quân đội là Trung tá, Trưởng phòng sách Văn nghệ NXB Quân đội.  Năm 1993, sau 28 năm mặc áo lính,  chuyển ngành ra Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 2008 nghỉ hưu.