Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui - Đỗ Bích Thuý

Trần Nhương
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 3:59 AM

hspace=12


Đỗ Bích Thuý

Đã tài, đã trẻ lại xinh
Vẫn chưa là cựu chiến binh chỗ nào (1)
Hà Giang quê tít vùng cao
Bây giờ Hà Nội khác nào Vị Xuyên (2)
Sau những mùa trăng lung liêng
Sau bờ rào đá láng giềng đàn môi
Buổi chiều ngang qua cuộc đời (3)
Khiến em mừng rỡ theo người qua sông

Vẫn nguyên má thắm môi hồng
Vẫn nguyên một khối mà không vẹn gì…

******************

(1)- Hiện nay nhà văn Đỗ Bích Thuý công tác tại Tạp chi VNQĐ
(2)- Quê chị ở Vị Xuyên, Hà Giang.
(3)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của Đỗ Minh Thuý