Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Trả nhà cho Đảng ông Nghiên ơi

Y Phết
Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2014 8:20 PM


Nhớ câu thiên hạ truyền miệng “lật lọng như Nghiên”! Chả biết lời đồn ấy xác thực đến đâu. Nhưng cách hành xử trong việc cố tình không trả ngay biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa cho Nhà nước, đáng để bia miệng cho người đời! Vậy có thơ rằng:

Trả nhà cho Đảng ông Nghiên ơi!
Hưởng thụ bao năm khá đủ rồi!
Ông đã hi sinh gì cho Đảng?
Mà nay tham quá! Chỉ nực cười!

Trả nhà cho Đảng ông Nghiên ơi!
Vạn đại là dân, đâu phải “con trời”?
(Bao người lao khổ còn vất vưởng)
Ghế trên ngồi tót nghiễm nhiên xơi!

Trả nhà cho Đảng ông Nghiên ơi!
Tiếng gọi từ dân khẩn thiết rồi!
Còn chút “lương tâm” ông nên giữ
Hưởng lộc như ông thực như chơi?

Trả nhà cho Đảng ông Nghiên ơi!
Kẻo tội “quan tham” tiếng để đời!
Làm quan cũng phải biết khi xấu hổ
Kẻo mang tiếng Đảng đấy ông ơi!

Mà mang tiếng Đảng quá ông ơi!!!

Y PHẾT