Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Hà Tĩnh chơi sang

Thư ký thời đại
Thứ bẩy ngày 30 tháng 8 năm 2014 9:39 PM

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/194713/duong-di-cua-xe-sang–dap-chieu–o-thi-xa-ngheo.html

Chiếc xe sang 7 chỗ Land Cruiser VX V8 được UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) mua về với số tiền sau thuế gần 3,7 tỷ đồng. Gần 1 năm qua, chiếc xe này vẫn nằm im lìm trong nhà kho.

 

 

 Thơ bình của Thư ký thời đại


Hà Tĩnh cũng thật lạ kỳ?

Bia ”Lệnh” uống; Xe mua vài tỷ

Mua về rồi phải cất xe đi

Tiền vay nhưng vẫn thích được chi

Chắc có “lại quả “ gì không biết?

Dân thì điên tiết biết hỏi ai?

...

Tại  sao lắm kẻ  bất tài?

Thế mà vẫn được  “trên” sài làm quan?

 

28-8-14

TKTĐ