Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Vụ lợi rõ rồi

Thư kí thời đại
Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2014 9:38 PM


Nguyên Chánh thanh tra Bộ Nội vụ: “Bổ nhiệm cán bộ ồ ạt trước khi về hưu, đa số là vụ lợi” (theo Một thế giới mới)Sắp về tính kế mưu sinh

Kí nhanh cho bọn “thân tình”- kiếm ăn

Mỗi chữ kí ăn cả năm

Kí nhiều là để có tăng tiền về

Về hưu chi tiêu hả hê:

“Tư duy - quan chức nhiệm kỳ lộ ra?”

Bộ, Ngành,Thành, Tỉnh …gần xa

Học nhau kiểu ấy sẽ là chết dân

Nhiều kẻ trí tuệ quá đần?

Làm quan, vơ vét nên dân mất nhờ

Bao năm đâu phải bây giờ?

Thời gian trước đó làm ngơ đi rồi?

Nay vì bùng phát khắp nơi?

Thanh tra mới phải “có nhời chỉ tên”

Vụ lợi … bởi có chức quyền

Sắp hưu nên vẫn ngang nhiên kí bừa?????

27-10-14

TKTĐ