Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Ngon gôn

Phan Tự Trí
Thứ năm ngày 11 tháng 9 năm 2014 3:47 PM

 

(Vần ôn - giọng Huế)

 

Bí thư Thiên Huế đã chơi gôn

Thường rứa mà răng cứ phải ồn

Chi phí vô sân dăm bảy lượng

Đầu tư lâm trận mấy mươi trôn (*)

Lăng Cô món nớ dân nghèo xác

La Bác (**) mần ri chúng khổ hồn

Ngọc Thiện xin mừng ông giật giải

Tự hào đầu tỉnh có ngon hôn ?

 

Phan Tự Trí

 

Báo Một thế giới đưa tin: “Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa giật hạng nhì giải đấu gôn 18 lỗ mang tên Laguna Park Lăng Cô Classic.”

Trung bình cứ 100.000 mét vuông sân gôn (10 hecta) phục vụ 01 người chơi !

(*) trôn : lỗ…

(**) La Bác : Laguna Park