Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Không lún nứt mới là chuyện lạ !

Thư ký thời đại
Thứ sáu ngày 26 tháng 9 năm 2014 2:46 PM

 

 

Chuyện đường  lún nứt là thường

Ăn gian làm rối, tấm gương tày đình

Cầu sập, đường lún thấy kinh?

Tai nạn rập rình không trước thì sau

Hậu quả tất cả nỗi đau

Người dân hứng chịu từ đầu đến chân

Mỗi năm cũng phải vài lần…

Hỏi rằng như thế  thì dân còn gì?

Biết bao Ban bệ thực thi?

Nhìn đâu hỏng đấy chỉ vì “nể nhau”

Trên dưới cùng nhau “ hưởng mầu”

Hỏi ai? Ai hỏi? biết đâu mà lần?

Cán bộ… “ cũng chính là dân”?

“Làm hỏng phải chịu - phân vân nỗi gì”?

Chung quy cũng tại nhiệm kỳ?

Cố vơ thì được để  khi hết thời

Biết sai nhưng có mà xơi

Thiên hạ họ chửi mặc đời người ta?

Đúng là một lũ …cáo già

Đục khoét táo tợn dân ta còn gì?

Đường lún phải tiếp tục chi

Bằng thuế dân đóng tới khi hoàn thành

Đội giá là chuyện không phanh

Đường xong, giá thành cao nhất Việt Nam

Bây giờ sướng nhất các quan

Khi giao việc làm thả sức mà xơi!?

Hậu họa dân chịu - đúng rồi...?

26/09/2014

Thư ký thời đại