Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NỘI QUY CÔNG SỞ

(ST) Trinh quan
Thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2015 2:14 PM


Nội quy cấm được mặc quần
bò vào công sở, một tuần trừ lương
Sếp thì đang rất là cương
quyết phải thực hiện chủ trương cái quần
Ai ai mặt cũng đầy phân
vân là không biết có quần mặc không?
Rồi phải đeo phù hiệu công
ti ở trước ngực hồng hồng xinh xinh
Mình thì cũng hết cả tinh
thần làm việc nên mình im ru
Thân thì chẳng khác gì cu
li pha trà nước rồi thu dọn phòng
Buồn qua quán gọi đĩa lòng
lợn ngồi chễm chệ xơi xong rồi về
(ST) Trinh quan