Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chôn hết nợ nần

Phan Tự Trí
Thứ bẩy ngày 23 tháng 8 năm 2014 9:36 PM


 

Ống bể lần ni nữa chín lần (*)

Chín lần mất nước khổ lương dân

Cửu tuyền …phép báu đành thôi chảy

Bát pháp…phiêu linh cũng hết mần

Giám sát đổ cho thầu …thổ địa

Đầu tư kêu bởi bóng ... phù vân

Tiền trôi vô túi tham không đáy

Hố tử thần chôn hết nợ nần ?

 

Phan Tự Trí