Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Nếu Tổ quốc tôi là một con tầu

Thư ký thời đại
Thứ tư ngày 28 tháng 5 năm 2014 10:08 PM


Nếu Tổ quốc Tôi là một con Tàu

Chúng tôi bỏ bến từ lâu, đi rồi

Ra đi đâu phải tìm nơi…

Ra đi vì chuyện phải rời nơi đây?

Sống cạnh Láng Giềng thời nay

Còn đâu tình nghĩa như ngày thời xưa?

Nói hay nhưng lại làm bừa

Gian, tham, nham hiểm, bệnh xưa nhiễm rồi?

Nói lời lại nuốt ngay lời

Bốn tốt giả dối lạ đời lừa nhau

Nếu Tổ quốc tôi… là một con Tàu

Chúng tôi đành phải bảo nhau di dời

Láng giềng buồn lắm ai ơ!

Gian, tham, nham hiểm, xấu chơi tột cùng.

 

Canada 25/05/14

Thư ký thời đại